عیار بچه رخه @abid_____5loin

مغرور نیستم فقط یاد فراموشی دارم تا کسی یادم نکند یادش نمیکنم😉😄 🔫فکرت____است____دره_پطرول

1k Followers 2.1k Following 13 Posts

195 Followers