مسابقه‌ی بين المللى دستپخت @dastpokht.tv

صفحه‌ی اینستاگرام رسمی مسابقه‌ی آشپزی دستپخت شنبه و دوشنبه هر هفته بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما دستور پخت‌های نوشتاری ما در @ashpazshow .ir

278.4k Followers 13 Following 1.9k Posts