💥 ایرج قادری ۱۳۵۴ 💥 @irajghaderi1354

استاد نام و یادت همیشه جاودان ازش پرسیدند علم بهتر است یا ثروت؟ گفت؛ هیچکدام..!!!! معرفت

66.2k Followers 39 Following 170 Posts