ساحل @sahel_jahanbin

«آفریدن: این است نجاتِ بزرگ از رنج‌ و مایه‌یِ آسایشِ زندگی. اما رنج و دگرگونی بسیار باید تا آفریننده‌ای در میان آید.» فریدریش نیچه

593 Followers 564 Following 33 Posts

199 Followers

563 Following