ویراستار / آموزگار @viraastaar

▫️مهندس عمران / رسانه‌گر ▫️آموزگارِ «مهارت‌های نویسندگی» و ریاضیات ▫️مترجم ▫️مقیم اصفهان 🔸 ▪️آگاهی از جزییاتِ کلاس‌ها و‌ کارگاه‌های آموزشی⬅️دایرکت

245 Followers 1.2k Following 10 Posts